Voor dit project is er een verkenning gedaan naar de wensen, trends, mogelijkheden en grootte van functies op het gebied van waterrecreatie & ecologie.

In samenwerking met de bewoners, Stadsdeel Oost en gegadigden is deze verkenning tot stand gekomen. De bewoners en stadsdeel Oost hebben deelgenomen aan meerdere workshops. Dit heeft geleid tot inspirerende ideeën voor het plan. De verkenning is ter inspiratie voor het toekomstige stedenbouwkundigeplan van IJburg fase 2 en Zeeburgereiland – Sluisbuurt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Project 2016 – 2017 | Economisch Ruimtelijke Strategie | Noordelijk IJ-oevers – ZaanIJ

Gemeente Amsterdam | Gemeente Zaanstad | MUST stedenbouw | Bureau BUITEN | Urban Xchange

Amsterdam en Zaanstad willen de noordelijke IJ-oever / ZaanIJ transformeren naar een aantrekkelijk stedelijk waterfrontgebied. Bureau BUITEN, MUST stedenbouw en Urban Xchange werken aan een visie en strategie voor de lange termijn.

De transformaties van de waterfronten langs het IJ en de Zaan dragen in belangrijke mate bij aan de grote veranderingen in de Metropoolregio Amsterdam. De dynamische zone aan weerszijden van het water ontwikkelt zich in hoog tempo tot een aantrekkelijk woonwerkgebied. De transformaties zijn in Amsterdam gevorderd tot het NDSM-terrein en in Zaandam tot het Hembrugterrein. De bedrijventerreinen tussen deze spannende ontwikkelingen – Cornelis Douwes en Achtersluispolder – hebben inmiddels een fascinerende positie. Hier ontvouwt zich een uiterst strategische vraag.
De metropoolregio groeit snel en de behoefte aan aantrekkelijke woonlocaties is groot. De waterfrontgebieden zijn zeer geliefd. Tegelijkertijd is de toegevoegde waarde van de economische functies essentieel voor de stad. Het vraagt om een bewuste en doordachte transformatiestrategie waarbij het vizier ligt op de stad die je eigenlijk wilt zijn. Dat gaat om het neerzetten van gewenste toekomstperspectieven op de lange termijn – de productieve stad, de gezonde stad en de ongedeelde stad. Van daaruit volgen keuzes met ruimtelijke implicaties – zoals het geleidelijk introduceren van wonen op slimme plekken, het verbeteren van de connectiviteit naar alle kanten, het toevoegen van stimulerende voorzieningen, het inrichten van nieuwe publieke domeinen, het veranderen van structuren etc. Een brede groep van stakeholders is betrokken in het traject.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Project 2016 | Positionering Placemaking | Sloterdijk I

Gemeente Amsterdam | Ruimte en Duurzaamheid


Project 2016 | Internet of Things (IoT) | Sloterdijk I

Smart City | Gemeente Amsterdam | Ruimte en Duurzaamheid


Project 2013 – 2014 | Urban explorer app | Amsterdam

Smart City | Gemeente Amsterdam | Sanoma Digital OOX


Project 2011 | Parkeergarage La Luna | Utrecht

Gemeente Utrecht | Mambo


Project 2013 | Openbare ruimte Vaartse Rijn | Utrecht

Afstudeerproject Urban Design | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


Project 2009 | Speeltuin Jantje Beton | Utrecht

Afstudeerproject Public Spaces | Artemis Academie Amsterdam


Project 2014 | Openbare ruimte Nelson Mandelapark | Haarlem

Nature is in the Process of Reclaiming | opdracht Academie van Bouwkunst Amsterdam


Project 2014 | Stedenbouwkundigplan Sloterdijk | Amsterdam

The Innercity | opdracht Academie van Bouwkunst Amsterdam


Project 2012 | Openbare ruimte Groene Corridor | Eindhoven – Oorschot

Verborgen schoonheid | ontwerp sessie OOR . Stadswerk . West 8

PRESENTATIE OOR De groene corridor als verbinding tussen stroming en stilte. De groene corridor is een 13 km fiets- en wandelroute tussen Eindhoven en Oirschot. Deze groene corridor wil een verbinding maken tussen industrie (Eindhoven) en landschap (Oirschot). In onze beleving ligt deze corridor geïsoleerd in zijn omgeving. Zijn omgeving is een rijk verborgen landschap bestaand uit weilanden, bossen, hei, militair oefenterrein, landingsbaan Eindhoven Airport en STRIJP S. Ze zijn verborgen door weinig waarneembare toegangen naar deze landschappen. De verborgen schoonheid waarderen en beminnen zoals die is. Het groene landschap, de verbogen schoonheid, grenzend aan de groene corridor veranderen we niet. De groene corridor verenigen met zijn aangrenzend landschappen. We willen de bezoeker van de groene corridor prikkelen tot het ontdekken van zijn aangrenzend landschappen, de verborgen schoonheden. Op de groene corridor, tussen deze landschappen, liggen knooppunten. Deze knooppunten veranderen wij in locaties waar de bezoeker vanaf hier zijn route door de verborgen schoonheden kan kiezen. Door op de knooppunten verhalen en kenmerken aan te duiden van het landschap, verleiden we de bezoeker naar de verborgen schoonheid.


project 2012 | Openbare ruimte Janskerkhof | Utrecht

Hortus Conclusus | opdracht Urban Design | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


project 2010 | Landschaps architectuur Grift Park | Utrecht

Vier seizoenen beplantingsplan | opdracht Urban Design | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht